Szymon Ptak

Absolwent Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie na kierunku inżynieria bezpieczeństwa pożarowego. Studiował także Mechanikę i Budowę Maszyn na Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej. W 2011 r. podjął pracę w Zakładzie Elektroenergetyki na Wydziale Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego. Ukończył studia podyplomowe z zakresu bezpieczeństwa pracy, bezpieczeństwa technicznego w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. W 2016 r. uzyskał stopień naukowy doktora na Wydziale Technologii i Inżynierii Chemicznej Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. W tym samym roku objął stanowisko Kierownika Zakładu. Zrealizował wiele projektów badawczych, finansowanych zarówno z środków krajowych (NCBiR), jak i zagranicznych (7PR, H2020). Jest autorem lub współautorem wielu publikacji, w tym dwóch skryptów oraz jednej monografii. Zainteresowania naukowe: bezpieczeństwo pożarowe i wybuchowe w energetyce.

Przewiń na górę