PROGRAM


8:00-8:30
Rejestracja uczestników.

8:30-9:00 Powitanie uczestników. Prezentacja planu konferencji. Wręczenie nagród VERBA DOCENT 2023

I sesja plenarna – prowadzenie sesji: dr inż. Kazimierz Herlender, prof. uczelni

9:00-10:30 Metodyka określania mocy zapotrzebowanej do zasilania budynków w energię elektryczną oraz źródła zasilania stosowane w warunkach normalnych oraz w czasie pożaru – redaktor naczelny elektro.info Julian Wiatr

10:30-11:00 Wymagania stawiane rozdzielnicom zasilającym urządzenia ppoż. – Marcin Orzechowski

11:00-11:30 Certyfikowany wyrób PWP – Wacław Kozubal, CERBEX

11:30-12:00 Przerwa kawowa

II sesja plenarna – prowadzenie sesji: dr hab. inż. Waldemar Dołęga, prof. uczelni

12:00-12:30 Zwiększenie bezpieczeństwa instalacji średniego napięcia dzięki nowoczesnym technologiom liniowego pomiaru temperatury – Adam Kitowski, SensoTransel 

12:30-13:00 Zespoły prądotwórcze. Wymagania instalacyjne, zagrożenia pożarowe oraz ich neutralizacja – Cezary Bielak, Agregaty Polska

13:00-13:30 Wymagania CPR stawiane kablom i przewodom elektrycznym oraz teletechnicznym. Zasady przyjmowania określonej klasy reakcji na ogień w instalacjach elektrycznych budynków – Małgorzata Zygmunt Kaczmarek – Zakłady Kablowe Bitner

13:30-14:00 Ochrona odgromowa i przepięciowa jako element bezpieczeństwa pożarowego budynków – mgr inż. Krzysztof Wincencik

14:00-14:40 Przerwa lunchowa

III sesja plenarna – prowadzenie sesji: dr inż. Marta Żurek-Mortka

14:40-15:10 Układy kompensacji mocy biernej, zagrożenia pożarowe oraz metody ich neutralizacji – dr inż. Andrzej Książkiewicz, ASTAT

15:10-15:40 Klastry energii jako alternatywa złagodzenia kryzysu energetycznego – dr inż. Kazimierz Herlender, prof. uczelni, Politechnika Wrocławska

15:40-16:10 Fotowoltaika w zastosowaniach domowych, zagrożenia pożarowe i metody ich naturalizacji – dr hab. inż. Mariusz T. Sarniak, Politechnika Warszawska Filia w Płocku

16:10-16:40 Ładowanie pojazdów eklektycznych, zagrożenia pożarowe oraz metody ich neutralizacji – dr inż. Marta Żurek-Mortka, Sieć Badawcza Łukasiewicz –Instytut Technologii Eksploatacji

16:40-17:00 Przerwa kawowa

IV sesja plenarna – prowadzenie: redaktor naczelny elektro.info Julian Wiatr

17:00-17:30 Nowe wymagania dotyczące projektowania instalacji systemu sygnalizacji pożarowejdr inż. Waldemar Wnęk

17:30-18:00 Zasady prowadzenie ewakuacji z budynków objętych pożarem – dr inż. Marcin Cisek, mgr inż. Tadeusz Cisek

18:00-18:30 Eksploatacja systemów z bateriami litowo-jonowymi jako element poprawy efektywności działania i eliminacji zagrożeń – mgr inż. Jacek Świątek

18:30-18:45 Dyskusja i zakończenie konferencji – red. naczelny „elektro.info” Julian Wiatr

* program może ulec zmianie

 

ZAPISZ SIĘ

Przewiń na górę