St. kpt. dr inż. Szymon Ptak

St. kpt. dr inż. Szymon Ptak jest absolwentem Wydziału Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego Szkoły Głównej Służby Pożarniczej oraz Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej. Ukończył także studia podyplomowe z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy na Politechnice Warszawskiej oraz z zakresu bezpieczeństwa technicznego w przestrzeniach zagrożonych wybuchem w Głównym Instytucie Górnictwa w Katowicach. W 2016 r. uzyskał stopień doktora na Wydziale Technologii i Inżynierii Chemicznej Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. W tym samym roku objął stanowisko Kierownika Zakładu Elektroenergetyki SGSP. Od 2019 r. zajmuje stanowisko Kierownika Katedry Techniki Pożarniczej. Swoją działalność naukową prowadzi na styku energetyki i bezpieczeństwa wybuchowego, a także elektrostatyki, w ramach współpracy z Centralnym Instytutem Ochrony Pracy – Państwowym Instytutem Badawczym. Jest autorem lub współautorem kilkudziesięciu publikacji oraz kilku pozycji zwartych, w tym skryptów do zajęć laboratoryjnych, podręcznika oraz monografii naukowej na temat bezpieczeństwa pożarowego związanego z wykorzystaniem biomasy do celów energetycznych. Jest promotorem i recenzentem ponad 100 prac dyplomowych. Jest recenzentem artykułów dla czasopism Fire and Materials, Sustainability oraz Processes, a także członkiem dwóch rad wydawniczych czasopism naukowych.

Przewiń na górę