mgr inż. Maciej Żebrowski

Urodzony w 1961 roku w Kożuchowie. W 1981 roku ukończył Technikum Elektryczne w Nowej Soli. Absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Wrocławskiej (1986). Absolwent Podyplomowego Studium Politechniki Wrocławskiej (2010). Posiada uprawnienia budowlane w zakresie sieci i instalacji elektrycznych (1993). Członek Lubuskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Członek Założyciel Dolnośląskiego Klastra Energii Odnawialnej z siedzibą w Świdnicy. Pracował w Biurach projektów ( MIASTOPROJEKT – Zielona Góra, ALPO S.C. ) oraz firmach wykonawczych (ALPO S.C., REBUD Sp. z o.o.). Od 1999 roku właściciel P.W. REBUD w Nowej Soli. Aktywny uczestnik konferencji naukowo – technologicznej i-MITEL organizowanej przez SEP Gorzów Wlkp. Od ponad 25 lat zajmuje się problemami jakości energii elektrycznej, kompensacją mocy biernej oraz poprawą efektywności energetycznej obiektów w zakresie gospodarki energią elektryczną.

Przewiń na górę