Julian Wiatr, redaktor naczelny miesięcznika elektro.info

Emerytowany oficer Wojska Polskiego. Absolwent WOSR o specjalności radiolokacja naziemna, Wydziału Elektroniki WAT o specjalności systemy radiolokacyjne, Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej o specjalności elektroenergetyka oraz Wydziału Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego SGSP o specjalności bezpieczeństwo pożarowe. Ukończył ponadto studia podyplomowe na pięciu kierunkach. Posiada uprawnieninia budowlane do projektowania i kierowania robotami w specjalności elektroinstalacyjnej bez ograniczeń oraz tytuł Rzeczoznawcy-Audytora SPE. Prowadzi zajęcia na studiach podyplomowych Politechniki Wrocławskiej, SGSP, CNBOP-PIB w Józefowie k/Otwocka oraz kilku Okręgowych Izbach Inżynierów Budownictwa. Przez kilka lat pracował w Wojskowej Inspekcji Gospodarki Energetycznej a następnie w Wojskowym Biurze Studiów Projektów Budowlanych i Lotniskowych w Warszawie, gdzie przeszedł wszystkie szczeble hierarchii i zakończył pracę jako naczelny inżynier. Po rozwiązaniu WBSPBiL w Warszawie został zatrudniony w Stołecznym Zarządzie Infrastruktury, gdzie nadzorował budowę, oddanego do użytku w 2015 roku, Muzeum Katyńskiego. Do końca czerwca 2022 roku prowadził nadzór nad budową pierwszego etapu nowej siedziby Muzeum Wojska Polskiego. Jest członkiem SEP, SITP oraz MOIIB. Jest autorem lub współautorem szeregu artykułów z zakresu zasilania oraz ochrony przeciwpożarowej obiektów budowlanych oraz licznych przykładowych projektów sieci, instalacji oraz urządzeń elektrycznych. Jest współautorem „Poradnika Projektanta Elektryka” i „Poradnika Projektanta Systemów Zasilania Awaryjnego i Gwarantowanego” oraz autorem lub współautorem innych 17 książek z tego zakresu oraz normy N SEP-E 005 „Dobór przewodów elektrycznych do zasilania urządzeń, których funkcjonowanie jest niezbędne w czasie pożaru”, która dzięki staraniom Europejskiego Instytutu Miedzi z siedzibą we Wrocławiu, została skierowana do IEC, które po opiniowaniu implementowała wymagania tej normy do normy międzynawowej.

Przewiń na górę