Dr inż. Marta Żurek-Mortka

Jest pracownikiem badawczym w Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytut Technologii Eksploatacji w Radomiu, w Grupie Badawczej Systemów Sterowania, Centrum Prototypowania. Stopień doktora uzyskała na Wydziale Transportu, Elektrotechniki i Informatyki Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. K. Pułaskiego w Radomiu w dyscyplinie Automatyka, Elektronika i Elektrotechnika. W latach 2019-2020 odbyła studia częściowe i praktykę zawodową w ramach programu Erasmus+ na Wydziale Elektrotechniki Uniwersytetu w Ljubljanie w Słowenii. W latach 2011-2015 studiowała logistykę i mechanikę na Wydziale Mechanicznym Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. Jest członkiem Mazowieckiego Klastra ICT oraz Polskiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich. Jest również członkiem komitetów organizacyjnych konferencji międzynarodowych w Polsce i Indiach. Zainteresowania naukowe obejmują m.in. elektromobilność, energetykę odnawialną, mikrosieci, minimalizację zakłóceń elektromagnetycznych generowanych przez przekształtniki energoelektroniczne. układy konwersji energii cieplnej, technologie wodorowe. Obecnie współpracuje nad innowacyjnym rozwiązaniem związanym z wykorzystaniem generatorów termoelektrycznych do wytwarzania energii elektrycznej z niskotemperaturowego ciepła odpadowego, jak i również układem wytwarzania, magazynowania i dystrybucji wodoru. Jest autorką i współautorką ponad 30 publikacji w języku angielskim i polskim w czasopismach Energies, ASTES Journal, elektro.info i Springer, a także współautorką 4 zgłoszeń patentowych. Jest członkiem Zespołu Ekspertów w Komisji Europejskiej i Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, trenerem szkoleniowym w Instytucie Innowacyjnej Edukacji z siedzibą we Wrocławiu oraz recenzentem czasopism MDPI i Springer.

Przewiń na górę