dr inż. Karol Kuczyński

Studia magisterskie, na Wydziale Mechatroniki Politechniki Warszawskiej, ukończył z wynikiem bardzo dobrym w 2004 r. na kierunku „Automatyka i Robotyka” w zakresie specjalności „Przemysłowe Systemy Pomiarowe”. W czasie realizacji pracy magisterskiej opracował koncepcję i zbudował komputerowe stanowisko do pomiarów odkształceń magnetostrykcyjnych. Był stypendystą programu rozwojowego Politechniki Warszawskiej. Wieloletnie zainteresowania związane z magnetoelektrycznymi sensorami pola magnetycznego zaowocowały tematem doktoratu: „Ocena parametrów eksploatacyjnych sensora magnetoelektrycznego z zastosowaniem metod sztucznej inteligencji”.

Od 2006 r. pisze artykuły w ogólnopolskim miesięczniku „elektro.info” będąc redaktorem tematycznym w tym czasopiśmie. Od ponad 10 lat uczestniczy w opracowaniu informatorów targowych na Międzynarodowe Energetyczne Targi Bielskie ENERGETAB. W latach 2015-2016 współpracował przy tworzeniu tygodnika Stowarzyszenia Elektryków Polskich, pt. „Tydzień w SEP”. W 2017 roku otrzymał Medal im. prof. Michała Doliwo-Dobrowolskiego od Prezesa Stowarzyszenia Elektryków Polskich. W 2022 r. obronił doktorat na Wydziale Transportu, Elektrotechniki i Informatyki UTH w Radomiu. Jest autorem lub współautorem kilkudziesięciu artykułów w czasopismach polskich i zagranicznych. Posiada uprawnienia audytora energetycznego.

Przewiń na górę