dr inż. Jarosław Wiater

Studia na Wydziale Elektrycznym Politechniki Białostockiej ukończył w 2002 roku. W 2009 roku uzyskał stopień naukowy doktora nauk technicznych w dziedzinie elektrotechnika, specjalność technika wysokich napięć. Od 2007 roku jest członkiem Polskiego Komitetu Ochrony Odgromowej. Autor 2 monografii, 146 publikacji naukowych. Obecne zainteresowania naukowo-techniczne skupiają się na rozwiązywaniu problemów związanych z ochroną odgromową i przepięciową oraz analizie bezpieczeństwa podczas doziemnych wyładowań piorunowych.

Przy współpracy z Krajową Izbą Gospodarczą Elektroniki i Telekomunikacji, Polskim Komitetem Ochrony Odgromowej prowadzi aktywną współpracę z Polską Izbą Ubezpieczeń (PIU) mającą na celu minimalizację strat związanych z wyładowaniami piorunowymi i kosztami ich likwidacji.

Przewiń na górę