dr inż. Andrzej Książkiewicz

Absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Poznańskiej. W latach 2008-2019 pracował w Zakładzie Urządzeń Rozdzielczych i Instalacji Elektrycznych w Instytucie Elektroenergetyki Politechniki Poznańskiej. Od 2019 pracuje w firmie Astat Sp. z o.o. w Dziale Energetyki i Jakości Energii Elektrycznej, gdzie zajmuje się m.in. filtrami aktywnymi i pasywnymi wyższych harmonicznych, kompensacją mocy biernej oraz analizatorami jakości energii elektrycznej. W 2017 roku uzyskał stopień naukowy doktora w dyscyplinie naukowej Elektrotechnika i specjalności Urządzenia elektryczne. Jest członkiem Stowarzyszenia Elektryków Polskich, wiceprezesem zarządu koła nr 5 działającego przy Politechnice Poznańskiej, a także członkiem kolegium Sekcji Urządzeń i Instalacji Elektrycznych OP SEP. Jest autorem i współautorem szeregu publikacji naukowych, opinii sądowych i ekspertyz dla przemysłu.

Przewiń na górę