dr inż. Andrzej Cichy

Studia na Wydziale Elektrycznym Politechniki Poznańskiej o specjalności Systemy Sieci i Automatyka Elektroenergetyczna ukończył w 2002 roku. W 2018 roku uzyskał stopień naukowy doktora nauk technicznych broniąc pracę doktorską o temacie: „Optymalizacja kosztów budowy oraz eksploatacji linii kablowych wysokich napięć”. Współautor „Wytycznych projektowania linii kablowych 110 kV” wydawnictwa PTPiREE i autor kilkudziesięciu publikacji w Polsce i zagranicą. Obecnie łącząc pracę zawodową z doradztwem w branży energetycznej rozwija technologie światłowodowe DTS i DAS w energetyce, przemyśle oraz zastosowaniach specjalnych.

Przewiń na górę