mgr inż. Dariusz Zgorzalski

Absolwent Wydziału Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego Szkoły Głównej Służby Pożarniczej. W latach 2006–2014 zdobywał doświadczenie w Zakładzie Certyfikacji Instytutu Techniki Budowlanej. Od 2015 do 2017 roku pracował w Zakładzie Aprobat Technicznych CNBOP-PIB. Zamiłowany w prowadzeniu wykładów i prelekcji dotyczących oceny zgodności w ochronie ppoż. i energetyce. W jego życie zawodowe wpisuje się doświadczenie w prowadzeniu audytów systemów jakości oraz inspekcji zakładowej kontroli produkcji prowadzonych zarówno w kraju, jak i za granicą. Współautor wielu standardów, aprobat technicznych, opinii, wytycznych oraz programów badań.

W bagaż doświadczeń zawodowych wpisuje się m.in. staż w MSWiA, w Zakładowej Straży Pożarnej PKN Orlen, współpraca z zagranicznymi jednostkami badawczymi. Jego kompetencje zostały uznane przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa jako wykwalifikowany personel Europejskiej Jednostki Oceny Technicznej, jaką od 2016 roku stało się CNBOP-PIB. Obecnie prowadzi działalność doradczą w zakresie atestacji wyrobów budowlanych związanych z ochroną przeciwpożarową. Twórca niezależnego portalu doradczego „Krajowa Ocena Techniczna” www.kot.edu.pl wspierając swoją wiedzą i doświadczeniem uczestników procesu budowlanego, inwestorów, strażaków, rzeczoznawców, producentów i importerów wyrobów budowlanych.

Przewiń na górę