Regulamin Konferencji

1Pełną opłatę (koszt uczestnictwa) należy wpłacić na konto: 09 2130 0004 2001 0616 6862 0001 z dopiskiem: „Konferencja elektro.info UPS”

2Cena obejmuje: udział w konferencji, materiały konferencyjne, bar kawowy, lunch, kupony rabatowe na zakupy w Księgarni Technicznej Grupy MEDIUM

3Wpłaty należy dokonać w ciągu 7 dni od daty przesłania do organizatora zgłoszenia, nie później niż na 7 dni przed rozpoczęciem konferencji.

4Po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego uczestnik otrzymuje od organizatora potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia.

5Na życzenie uczestnika organizator wystawia fakturę pro forma.

6Przy zgłoszeniu więcej niż jednej osoby z danej firmy przysługuje rabat 5%.

7Rezygnacja uczestnika z udziału w konferencji wymaga zachowania formy pisemnej.
a) w przypadku rezygnacji uczestnika z udziału w konferencji w terminie przekraczającym 7 dni od daty jej rozpoczęcia, organizator zwraca uczestnikowi 100% kosztów,
b) w przypadku rezygnacji uczestnika z udziału w konferencji w czasie krótszym niż 7 dni od daty jej rozpoczęcia, jest on zobowiązany pokryć 50% kosztów,
c) brak pisemnego powiadomienia o rezygnacji z udziału w konferencji spowoduje obciążenie uczestnika pełnymi kosztami uczestnictwa.

8W zastępstwie zgłoszonej osoby w konferencji może wziąć udział inny pracownik firmy. Zmiana wymaga powiadomienia organizatora w formie pisemnej, najpóźniej 2 dni przed terminem konferencji.

9Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie.

10Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania konferencji.

11Wysłanie zgłoszenia oznacza wyrażenie zgody na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych w celu uczestnictwa w konferencji, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018 roku.

Kontakt

Redakcja miesięcznika elektro.info
ul. Karczewska 18
04-112 Warszawa

Katarzyna Zaręba
tel.: 22 512 60 83
kom.: 501 333 717
faks: 22 810 27 42
e-mail: kzareba@medium.media.pl

Lokalizacja

Centrum Edukacyjno-Kongresowe Politechniki Śląskiej
ul. Konarskiego 18B, 44-100 Gliwice