Konferencja zasilanie „elektro.info”

PROGRAM

Zagadnienia poruszane podczas konferencji

ZASILANIE BUDYNKÓW ORAZ SAMOCHODÓW ELEKTRYCZNYCH
W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ
ORGANIZATOR:
„elektro.info”

DATA: 15 października 2020 r.
MIEJSCE: Centrum Konferencyjne WEST GATE,
Al. Jerozolimskie 92, Warszawa

 1. Zasilanie budynków w energię elektryczną w warunkach normalnych a zasilanie
  w czasie pożaru
 2. Metody Wyznaczania Mocy Szczytowej – metoda współczynników jednoczesności i metody alternatywne (przykłady związane z elektromobilnością)
 3. Wykorzystanie zespołów prądotwórczych do awaryjnego zasilania sieci elektroenergetycznych nn
 4. Wykorzystanie zasilaczy UPS do zasilania budynków zgodnie z najnowszymi normami
 5. Kompensacja mocy biernej przy zasilaniu budynków z sieci elektroenergetycznej oraz zasilaniu z generatora zespołu prądotwórczego
 6. Ładowanie samochodów elektrycznych. Stacje ładowania. Ich potrzeby a możliwości Krajowego Systemu Elektroenergetycznego
 7. Ocena stanu technicznego instalacji oraz urządzeń elektrycznych, w tym instalacji ładowania pojazdów
 8. Wykrywanie zagrożeń pożarowych w instalacjach oraz urządzeniach elektrycznych za pomocą termowizji
 9. Zastosowanie fotowoltaiki w układach zasilania budynków oraz stacji ładowania samochodów elektrycznych
 10. Wymagania techniczno-prawne oraz metodyka projektowania przeciwpożarowego wyłącznika prądu
 11. Zasady wprowadzania do obrotu i stosowania urządzeń przeciwpożarowych
 12. Wymagania stawiane kablom i przewodom wynikające z Rozporządzenia CPR
 13. Zasilanie wentylacji pożarowej. Niedoskonałość normy PN-EN 12101. Metody poprawy niezawodności

Uczestnikom zapewniamy materiały konferencyjne w formie elektronicznej oraz lunch.

* Szczegółowy program zostanie opublikowany wkrótce

Przewiń do góry