Konferencja zasilanie „elektro.info”

PROGRAM

RAMOWY PROGRAM KONFERENCJI

8:00-8:45 Rejestracja uczestników

8:45-9:00 Przywitanie uczestników oraz wręczenie nagród VERBA DOCENT 2022 – redaktor naczelny „elektro.info” Julian Wiatr

LAUREACI:

prof. dr hab. inż. Marcin Habrych, Politechnika Wrocławska

mgr inż. Maciej Żebrowski

dr inż. Jan Strzałka, wiceprezes Oddziału Krakowskiego SEP

Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej – Państwowy Instytut Badawczy im. Józefa Tuliszkowskiego

 

I SESJA PLENARNA – prowadzenie sesji: prof. dr hab. inż. Marcin Habrych, Politechnika Wrocławska

9:00-10:15 Zasilanie budynków w energię elektryczną w warunkach normalnych a zasilanie w czasie pożaru. Odporność pożarowa budynków. Wymagania dotyczące odległości pomiędzy budynkami ze względu na ochronę przeciwpożarową – redaktor naczelny „elektro.info” Julian Wiatr – wykład wprowadzający

10:15-10:45 Zagrożenia pożarowe stwarzane przez zespoły prądotwórcze instalowane w budynkach oraz kontenerach wolnostojących oraz ich otoczenie. Metodyka neutralizacji zagrożeń – Cezary Bielak, Agregaty Polska

10:45-11:15 PWP jako wyrób certyfikowany – Wacław Kozubal, CERBEX Sp. z o.o.

11:15-11:45 CPR w praktyce – Małgorzata Zygmunt-Kaczmarek, Zakłady Kablowe BITNER Sp. z o.o.

11:45-12:05 PRZERWA NA KAWĘ

 

II SESJA PLENARNA – prowadzenie sesji: st. bryg. dr inż. Jacek Zboina, CNBOP-PIB im. Józefa Tuliszkowskiego

12:05-12:35 Dobór filtra aktywnego do pracy w instalacji ze źródłami fotowoltaicznymi – Andrzej Książkiewicz, ASTAT Sp. z o.o.

12:35-13:05 Wykrywanie zagrożeń pożarowych w instalacjach fotowoltaicznych oraz innych urządzeniach elektrycznych za pomocą termowizji – Karol Kuczyński, „elektro.info”

13:05-13:35 Wykorzystanie zasilaczy UPS w układach zasilania budynkówSebastian Warzecha, Michał Przybylski, EVER Sp. z o.o.

13:35-14:05 Zagrożenie pożarowe stwarzane przez układy kompensacji mocy oraz metody ich neutralizacji – Maciej Żebrowski

14:05-14:45 OBIAD

 

III SESJA PLENARNA – prowadzenie sesji: mgr inż. Bogdan Uzar

14:45-15:15 Wykrywanie zagrożeń pożarowych w rozległych instalacjach za pomocą czujek liniowych – Andrzej Cichy, Sensotransel Sp. z o.o.; DRUT-PLAST Cables Sp. z o.o.

15:15-15:45 Metodyka wykrywania zagrożeń wybuchowych oraz sterowania technicznymi środkami ich neutralizacji – Krzysztof Chmielewski, Gazex

15:45-16:15 Zagrożenia pożarowe stwarzane przez samochody elektryczne oraz ich neutralizacja – Marta Żurek-Mortka, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technologii Eksploatacji w Radomiu

16:15-16:45 Zagrożenia stwarzane przez akumulatory i magazyny energii oraz metody ich neutralizacji – Jacek Świątek, APS Energia SA

16:45-17:05 PRZERWA NA KAWĘ

 

IV SESJA PLENARNA – prowadzenie sesji: st. kpt. dr inż. Szymon Ptak, Szkoła Główna Służby Pożarniczej

17:05-17:35 Instalacje fotowoltaiczne na stacjach paliw płynnych i gazowych – Szymon Ptak, Szkoła Główna Służby Pożarniczej, dr hab. inż. Albert Smalcerz, prof. PŚl

17:35-18:05 Zagrożenia pożarowe stwarzane przez błędnie wykonane instalacje piorunochronne – Jarosław Wiater, Politechnika Białostocka

18:05-18:35 Dopuszczanie wyrobów budowlanych w ochronie przeciwpożarowej – Dariusz Zgorzalski, „Krajowa Ocena Techniczna”, kot.edu.pl

18:35-19:05 Przeciwpożarowy Wyłącznik Prądu (PWP) jako wyrób certyfikowany a dopuszczenie jednostkowe – Marcin Orzechowski

19:05-19:15 Dyskusja. Podsumowanie obrad oraz zamknięcie konferencji – redaktor naczelny „elektro.info” Julian Wiatr

Zastrzegamy sobie możliwość zmian w programie ramowym konferencji

ZAPISZ SIĘ

Przewiń do góry