Konferencja zasilanie „elektro.info”

PROGRAM

TEMATYKA OMAWIANA PODCZAS KONFERENCJI SZKOLENIOWEJ
ZASILANIE BUDYNKÓW W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ
Z WYKORZYSTANIEM FOTOWOLTAIKI

KONFERENCJA ODBĘDZIE SIĘ W GODZINACH: 8:00-18:00

8:00-8:30 Rejestracja uczestników
8:30-9:00 Powitanie gości i otwarcie konferencji.
Wystąpienie jubileuszowe redaktora naczelnego Juliana Wiatra
Wręczenie statuetek Verba Docent.

UWAGA! 15 października na podany adres mailowy
otrzymają Państwo newsletter z linkiem do pobrania materiałów
konferencyjnych.

Uczestnicy Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa otrzymają materiały w ciągu kilku dni od zakończenia konferencji, po potwierdzeniu obecności.

W przypadku nieotrzymania wiadomości prosimy o kontakt z
Pauliną Zarembą, e-mail: pzaremba@medium.media.pl.

I SESJA PLENARNA

 • 9:15-10:15
  Instalowanie  systemów  fotowoltaicznych na  stacjach  paliw  płynnych  i  gazowych. Wprowadzenie w zagadnienia związane z właściwą eksploatacją instalacji PV – redaktor naczelny „elektro.info” Julian Wiatr
  (autor „Poradnika projektanta elektryka”, Niezbędnika elektryka: Podstawy projektowania przydomowych systemów PV”)
 • 10:15-10:45
  Dobór paneli PV do współpracy z falownikiem. Neutralizacja zagrożeń pożarowych układów PV – Mariusz T. Sarniak, Politechnika Warszawska
  (autor książki PODRĘCZNIK INSTALATORA SYSTEMÓW FOTOWOLTAICZNYCH przygotowującej w zakresie egzaminu do otrzymania Certyfikatu Instalatora Systemów Fotowoltaicznych, wydawanego przez Urząd Dozoru Technicznego)
 • 10:45-11:00  Przerwa kawowa

II SESJA PLENARNA

 • 11:00-11:30
  Zabezpieczenia topikowe specjalne i przeciwprzepięciowe  nowej generacji dla instalacji fotowoltaicznych PV – dobór i wymiarowanie – Roman Kłopocki, ETI POLAM
 • 11:30-12:00
  Wpływ   pożaru  na  rezystancję  przewodów. Wymagania   stawiane   kablom   i   przewodom  elektrycznym   w  zakresie  reakcji  na  ogień wynikające   z   rozporządzenia   CPR – Julian Wiatr, „elektro.info”
 • 12:00-12:30
  Zastosowania technologii monitoringu DTS i DAS w przemyśle – Andrzej Cichy, Drut-Plast cables
 • 12:30-13:00
  Projektowanie ochrony przeciwporażeniowej w instalacjach wykorzystujących fotowoltaikę – problemy praktyczne Stanisław Czapp, Politechnika Gdańska
 • 13:00-13:30
  Kompensacja mocy biernej przy zasilaniu budynków z sieci elektroenergetycznej oraz zasilaniu z instalacji PV – Andrzej Książkiewicz
 • 13:30-14:30  Przerwa na lunch

III SESJA PLENARNA

 • 14:30-15:00
  Kryteria doboru kabli do instalacji fotowoltaicznych – Ireneusz Sosnowski (ZK Bitner)
 • 15:00-15:30
  Wykrywanie zagrożeń w instalacjach fotowoltaicznych oraz innych urządzeniach elektrycznych za pomocą termowizji – Karol Kuczyński, „elektro.info”/UTH Radom
 • 15:30-15:45 Przerwa kawowa.

IV SESJA PLENARNA

 • 15:45-16:15
  Ochrona odgromowa i przepięciowa systemów fotowoltaicznych – Jarosław Wiater, Politechnika Białostocka
 • 16:15-16:45
  Ochrona odgromowa i przepięciowa magazynów energii – Sylwester Jężak, Dehn Polska
 • 16:45-17:15    
  Magazyny Energii: element transformacji  systemu energetycznego – Jacek Świątek
 • 17:15-17:45
  Wymagania techniczno-prawne oraz metodyka projektowania przeciwpożarowego wyłącznika prądu – Marcin Orzechowski
 • 17:45-18:00 Dyskusja
 • 18:00
  Podsumowanie obrad oraz zamknięcie konferencji – redaktor naczelny „elektro.info” Julian Wiatr

  *Program może ulec zmianie

Przewiń do góry