Konferencja zasilanie „elektro.info”

PROGRAM

Zagadnienia poruszane podczas konferencji:

1. Podstawy teorii pożarów

2. Źródła zasilania urządzeń przeciwpożarowych – zasilanie awaryjne i gwarantowane

3. Zagrożenie stwarzane przez urządzenia elektryczne w czasie pożaru

4. Przeciwpożarowy wyłącznik prądu czy pożarowy wyłącznik bezpieczeństwa

5. Zastosowanie zespołów prądotwórczych w układach zasilania budynków

6. Zagrożenie stwarzane przez zasilacze UPS oraz zasady ich neutralizacji

7. Wykorzystanie zasilaczy UPS w układach zasilania urządzeń elektromedycznych

8. Ochrona przeciwporażeniowa w zakresie instalacji zasilania gwarantowanego.

9. Certyfikacja wyrobów budowlanych wykorzystywanych w ochronie przeciwpożarowej

10. Metodyka projektowania systemu sygnalizacji pożaru

11. Oświetlenie awaryjne, a wymagania Państwowej Straży Pożarnej

Przewiń do góry