Zasilanie gwarantowane, czyli ciągłość zainteresowania podstawą bezpieczeństwa energetycznego - relacja z III Konferencji Szkoleniowej

Już po raz trzeci redakcja „elektro.info” miała zaszczyt zaprosić swoich Czytelników na organizowaną autorsko konferencję szkoleniową „Zespoły prądotwórcze i zasilacze UPS w układach zasilania budynków w energię elektryczna”. Wzorem lat poprzednich, frekwencja potwierdziła duże zainteresowanie tematem zasilania gwarantowanego, którego kluczowe zagadnienia, zgodnie z najnowszymi osiągnięciami sektora, były tematem poszczególnych wystąpień.

Konferencję zrealizowaną 17 listopada w Centrum Konferencyjnym NIMBUS w Warszawie wspólnie otworzyli: mgr inż. Julian Wiatr – redaktor naczelny „elektro.info”, Krzysztof Kolonko – członek Zarządu Głównego Stowarzyszenia Elektryków Polskich i dr hab. inż. Paweł Piotrowski, reprezentującego Politechnikę Warszawską, którego zawodowe zainteresowania i specjalizacja dotyczą ściśle tematyki zasilania gwarantowanego.

Podczas otwarcia, redaktor naczelny podsumował krótko 15 lat funkcjonowania „elektro.info” na rynku wydawniczym, zaznaczając kamienie milowe, także kluczowe wydarzenia w swoim życiu jako redaktora prowadzącego i naczelnego oraz wymieniając swoich współpracowników redakcyjnych.

Otwarcie było również okazją do uroczystego nagrodzenia trzech najlepszych ekspertów branżowych, publikujących swoje artykuły na łamach magazynu. Regularnie przyznawane wyróżnienia „VERBA DOCENT” („Słowa uczą, a czyny są przykładem”) w tym roku otrzymali: dr inż. Marcin Sulkowski, dr inż. Waldemar Jasiński, i dr inż. Mariusz Sarniak. Redaktor naczelny Julian Wiatr wręczył statuetkę również mgr inż. Bogdanowi Uzarowi, co było związane z obchodzonym w tym roku jubileuszem 15 lat istnienia „elektro.info”. To właśnie, bowiem, Bogdan Uzar był jednym z najważniejszych mentorów Juliana Wiatra, który 26 lat temu swoją radą skierował edukacyjne plany przyszłego redaktora „elektro.info” na tory elektroenergetyki.

III konferencja szkoleniowa "Zespoły prądotwórcze i zasilacze UPS w układach zasilania budynków w energię elektryczną" została podzielona na cztery sesje plenarne, z których każda była prowadzona przez znanego Czytelnikom „elektro.info” specjalistę w dziedzinie elektrotechniki.

Pierwszą poprowadził mgr inż. Witold Zdunek, a rozpoczęło ją wystąpienie dr hab. inż. Pawła Piotrowskiego, który omówił wymagania stawianie układom zasilania obiektów budowlanych użyteczności publicznej ze szczególnym uwzględnieniem data center.

Cezary Bielak z firmy Agregaty Polska skupił się zaś na pracy równoległych zespołów prądotwórczych oraz pracy synchronicznej zespołu prądotwórczego z siecią elektroenergetyczną (układzie współpracy z siecią elektroenergetyczną).

Po prezentacji firmowej, na mównicę powrócił dr hab. inż. Paweł Piotrowski z tematem zasobników energii, przedstawiając wyzwania przed którymi stoimy w kontekście współczesnych systemów zasilania.

Nowoczesne rozwiązania zasilaczy UPS i zarządzanie mocą w systemie napięcia gwarantowanego stanowiły rdzeń prezentacji Mirosława Miegonia z EATON POWER QUALITY, która zamknęła pierwszą cześć konferencji.

Po pierwszej przerwie kawowej, podczas której słuchacze mogli zapoznać się z ofertą firm partnerskich prezentujących produkty i usługi w zakresie zasilania gwarantowanego w strefie wystawców, rozpoczęła się II sesja plenarna. Poprowadził ją dr hab. inż. Paweł Piotrowski.

Pierwszy wykład, kompleksowe rozwiązania dla centrów przetwarzania danych omówił Robert Siroic, reprezentujący firmę Delta Energy Systems (Poland) Sp. z o.o.

Następnie, Karol Kuczyński z redakcji „elektro.info” (autor m.in. opracowań życiorysów elektryków, przeglądów i licznych artykułów specjalistycznych publikowanych na łamach magazynu) przedstawił wymagania stawiane pomieszczeniom przeznaczonym do instalacji zespołów prądotwórczych i zasilaczy UPS.

Tuż po nim, swoje wystąpienie miał Konrad Gurtat z AG IT PROJECT, który scharakteryzował słuchaczom monitoring systemów bateryjnych BACS. Źródła rozproszone jako element zapewnienia niezawodności zasilania w obiektach użyteczności publicznej były natomiast tematem poruszonym w wystąpienie dr inż. Radosława Szczerbowskiego z Politechniki Poznańskiej.

Drugą sesję plenarną zakończył wykład przedstawicieli firmy Elektrobud – Marka Bazylewicza i Stanisława Chojana, którzy skupili się na prezentacji przemysłowej stacji transformatorowej ICZ-E jako efektywnego projektu energetycznego.

Sesję nr 3, prowadzoną przez mgr inż. Juliana Wiatra, tworzyły trzy wystąpienia, gdzie inicjującym był wykład Sylwestra Jężaka, z którego słuchacze mogli dowiedzieć się o zasadach ochrony przepięciowej w układach zasilania awaryjnego oraz układach zasilania gwarantowanego.

UPS-y modułowe bez pojedynczych punktów awarii były zaś treścią prezentacji Aleksandra Redlicha z Fast Group.

Natomiast prowadzący sesję redaktor naczelny swój autorski wykład poświęcił ochronie przeciwporażeniowej w instalacjach zasilanych z generatora zespołu prądotwórczego lub zasilacza UPS, który uzupełnił w swojej analizie niezawodności wyzwalaczy w przeciwpożarowym wyłączniku prądu mgr inż. Marcin Orzechowski.

Finałowa sesja, pod przewodnictwem mgr inż. Bogdana Uzara rozpoczęła się od wspólnej prezentacji redaktora naczelnego „elektro.info” – mgr inż. Juliana Wiatra, poświęconej tymczasowym instalacjom elektrycznym, rozwijanym przez jednostki ochrony przeciwpożarowej, zasilanym z zespołu prądotwórczego, a następnie omówił wykorzystanie zespołów prądotwórczych do awaryjnego zasilania elektroenergetycznych linii nn.

Konferencję podsumował mgr inż. Julian Wiatr, dziękując również wszystkim przybyłym słuchaczom, spikerom i partnerom, którzy wsparli jej organizację. Znalazły się wśród nich firmy: AG IT Project, Agregaty Polska, Benning, Comex, Delta, Delta Power, Eaton, Elektrobud, EPS System, EST Energy, Fast Group, Flipo Energy i Merawex.

Wydarzenie spotkało się z dużym zainteresowaniem, o czym świadczyła frekwencja. Licznie przybyli goście to oznaka tego, iż problematyka zasilania gwarantowanego stanowi istotną kwestię we współczesnej elektroenergetyce, choćby z uwagi na coraz większą liczbę obiektów typu data center czy urządzeń elektronicznych, a więc rosnące z każdą chwilą zapotrzebowanie na energię nie tylko w firmach, ale i gospodarstwach domowych.

Obejrzyj galerię zdjęć

Kontakt

Redakcja miesięcznika elektro.info
ul. Karczewska 18
04-112 Warszawa

Katarzyna Zaręba
tel.: 22 512 60 83
kom.: 501 333 717
faks: 22 810 27 42
e-mail: kzareba@medium.media.pl

Lokalizacja

Centrum Edukacyjno-Kongresowe Politechniki Śląskiej
ul. Konarskiego 18B, 44-100 Gliwice