II edycja Konferencji Zespoły prądotwórcze oraz zasilacze UPS w układach zasilania budynków

21 października 2015 roku odbyła się II edycja konferencji pod tytułem Zespoły prądotwórcze oraz zasilacze UPS w układach zasilania budynków zorganizowana przez miesięcznik elektro.info. Wykłady miały miejsce w Centrum Szkoleniowym Adgar Ochota w Warszawie.

Spotkanie zgromadziło ponad 100 uczestników, wśród których znaleźli się również wystawcy. Jako pierwszy głos zabrał redaktor naczelny miesięcznika elektro.info mgr inż. Julian Wiatr, który przywitał wszystkich gości oraz wygłosił krótkie przemówienie.

Specjalnym punktem konferencji było wręczenie nagrody VERBA DOCENT, którą otrzymali: dr inż. Wiesława Pabjańczyk, mgr inż. Andrzej Hoły oraz mgr inż. Dariusz Kamiński.

Wzorem ubiegłego roku, panele dyskusyjne składały się z 4 sesji plenarnych. Pierwszą poprowadził dr hab. inż. Paweł Piotrowski. W merytoryczne zagadnienia konferencji wprowadził słuchaczy mgr inż. Julian Wiatr referatem pt. Zastosowanie zespołów prądotwórczych do zasilania obiektów budowlanych w przypadku awarii sieci elektroenergetycznej. Następnie mgr inż. Mirosław Miegoń opowiedział o doborze zasilaczy UPS w układach zasilania budynków. Sesję zakończyło wystąpienie firmy Agregaty Polska.

Po krótkiej przerwie około godziny 12.00 rozpoczęła się II sesja plenarna, której przewodniczył dr inż. Mariusz Sarniak. Uczestnicy konferencji wysłuchali wykładu mgr inż. Marcina Orzechowskiego zatytułowanego Samoczynne załączanie rezerwy – układy zasilania. Następnie Dariusz Kucharski z firmy Inventpower opowiedział o układach zasilania gwarantowanego na bazie urządzeń DRUPS (Diesel Rotary Uninterruptible Power Supply). Kolejnym wystąpieniem zainteresował uczestników dr hab. inż. Paweł Piotrowski prezentując referat dotyczący niezawodności zasilania obiektów data center. Sesję zakończyła prezentacja firmy Elektrobud.

III sesja plenarna została poprowadzona przez dr inż. Waldemara Jaskółowskiego, a rozpoczął ją wykład dr inż. Mariusza Sarniaka dotyczący fotowoltaiki w układach zasilania budynków. Następnie Dariusz Cygankiewicz z firmy Merawex opowiedział o zasilaniu rezerwowym systemów ochrony przeciwpożarowej napięciami - przemiennym 230 V i stałym 24 V.  Baterie akumulatorów stosowanych w zasilaczach UPS oraz warunki ich bezpiecznej eksploatacji były tematem kolejnego wystąpienia mgr inż. Juliana Wiatra. Sesję zakończyło wystąpienie firmowe Pawła Byczyńskiego, które dotyczyło najnowszych systemów zasilania gwarantowanego marki EVER.

Ostatnią, IV sesję plenarną poprowadził mgr inż. Julian Wiatr. Rozpoczął ją mgr inż. Mariusz Mikulski wykładem zatytuowanym: Wykorzystanie przewodów szynowych w układach zasilania awaryjnego i gwarantowanego. Następnie o wymaganiach stawianych pomieszczeniom z zespołami prądotwórczym opowiedział mgr inż. Karol Kuczyński. Ostatni wykład sesji został wygłoszony przez dr inż. Waldemara Jaskółowskiego i dotyczył ochrony przeciwpożarowej zespołów prądotwórczych i zasilaczy UPS.

Redakcja elektro.info dziękuje wszystkim za tak liczny udział w konferencji. Mamy nadzieję, że organizacja oraz wartość merytoryczna wykładów spełniły Państwa oczekiwania.

Obejrzyj galerię zdjęć

Kontakt

Redakcja miesięcznika elektro.info
ul. Karczewska 18
04-112 Warszawa

Katarzyna Zaręba
tel.: 22 512 60 83
kom.: 501 333 717
faks: 22 810 27 42
e-mail: kzareba@medium.media.pl

Lokalizacja

Centrum Edukacyjno-Kongresowe Politechniki Śląskiej
ul. Konarskiego 18B, 44-100 Gliwice