Konferencja zasilanie „elektro.info”

O KONFERENCJI

Kiedy: 15 października 2021 r.

Gdzie:
Stacjonarnie: Warszawska Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna
01-043 Warszawa, ul. Okopowa 59
https://vizjapark.pl​
lub online

Każdy uczestnik otrzyma certyfikat odbycia szkolenia

Konferencja szkoleniowa
„ZASILANIE BUDYNKÓW W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ Z WYKORZYSTANIEM FOTOWOLTAIKI”

ROK 2021 – to rok szczególny dla „elektro.info”. W tym roku redakcja czasopisma obchodzi jubileusz 20-lecia działalności na polskim rynku wydawniczym. ROK 2021 – to także rok fotowoltaiki. Liczba instalacji pozwalających na pozyskiwanie energii ze słońca wzrasta – wzrasta też liczba problemów związanych z właściwym ich projektowaniem i eksploatowaniem – stąd to zagadnienie zostało wybrane jako temat konferencji technicznej w jubileuszowym roku „elektro.info”. Przewidujemy, że w najbliższym czasie, wraz z bieżącą eksploatacją tego rodzaju instalacji, liczba problemów z nimi związanych będzie rosła. Dlatego tak ważny jest właściwy projekt oraz dobór najwyższej jakości urządzeń elektrycznych związanych z eksploatacją instalacji PV.

Projektowanie układów fotowoltaicznych wymaga znajomości elementarnych podstaw fizycznych fotowoltaiki. Z kolei zrozumienie przemiany energii słonecznej na energię elektryczną wymaga znajomości podstaw budowy i działania półprzewodników oraz charakterystyki prądowo-napięciowej modułu fotowoltaicznego. Znajomość podstaw fizycznych fotowoltaiki pozwala na zrozumienie podstaw konstruowania układów PV, w których generator PV jest jednym z elementów składowych. Wraz z popularnością instalacji elektrycznych pozyskujących energię ze słońca, wzrosła liczba problemów związanych z prawidłową eksploatacją takiej instalacji – doborem odpowiedniej ochrony odgromowej i przeciwprzepięciowej, a także ochrony przeciwporażeniowej czy przede wszystkim: ochrony przed pożarem. Z pytaniami zwracają się do nas projektanci w zakresie doboru odpowiedniego oprzewodowania i osprzętu PV, właściwego doboru rozdzielnic PV, zasad konstruowania elementów nośnych generatora PV oraz kompletnych układów elektrowni słonecznych pracujących w układach wyspowych oraz współpracujących z Systemem Elektroenergetycznym.
Bardzo ważnym elementem projektowanego systemu PV jest magazyn energii, który oprócz zalet stwarza szereg problemów eksploatacyjnych, takich jak zagrożenie wybuchem. Podczas konferencji będą omawiane zagadnienia związane z doborem przewodów i ich zabezpieczeń, metody projektowania ochrony przeciwporażeniowej zarówno po stronie stałoprądowej oraz przemiennoprądowej. Omówione zostaną również zagadnienia związane z metodyką badań systemów fotowoltaicznych i oceny ich sprawności. Przedstawimy też problemy związane z ograniczeniem mocy generatora PV w układach współpracujących z siecią elektroenergetyczną oraz metodykę ich neutralizacji.

Konferencja będzie koncentrowała się na przedstawieniu PRAKTYCZNEGO podejścia do projektowania systemów fotowoltaicznych w odniesieniu do wymagań wynikających z Ustawy o odnawialnych źródłach energii i naświetlenia problemów wynikających z niewłaściwej eksploatacji.

Do wystąpienia podczas konferencji zaprosiliśmy EKSPERTÓW w danych dziedzinach projektowania instalacji PV (ochrona odgromowa, przeciwpożarowa, przeciwporażeniowa oraz magazynowanie energii), którzy między innymi tworzą podręczniki przygotowujące w zakresie egzaminu do otrzymania Certyfikatu Instalatora Systemów Fotowoltaicznych, wydawanego przez Urząd Dozoru Technicznego, mają wieloletnie doświadczenie i zajmują się rozwiązywaniem problemów związanych z projektowaniem instalacji elektrycznych.

Konferencja będzie zorganizowana w DUŻEJ, PRZESTRONNEJ I FUNKCJONALNEJ Sali Warszawskiej Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej, pozwalającej na zachowanie dystansu społecznego, dotyczy to także przestrzeni dla wystawców, z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego.

 

Serdecznie zapraszamy do udziału!

Julian Wiatr
Redaktor Naczelny „elektro.info”

 

ZAPISZ SIĘ

Przewiń do góry