Konferencja szkoleniowa

„INSTALACJE I URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE A POŻAR - NIEZAWODNOŚĆ ZASILANIA”


WARSZAWA

Zapisuję się

Instalacje i urządzenia elektryczne a pożar - niezawodność zasilania

Już po raz kolejny, tym razem 29 listopada 2018 r., w Centrum Edukacyjno-Kongresowym Politechniki Śląskiej w Gliwicach odbędzie się konferencja szkoleniowa poświęcona zagadnieniom związanym z wykorzystaniem zespołów prądotwórczych i zasilaczy UPS w układach zasilania budynków w energię elektryczną.

W tym roku główny nacisk położymy na tematykę dotyczącą niezawodności zasilania urządzeń elektrycznych w kontekście zagrożeń pożarowych i porażeniowych, w tym na zagadnienia dotyczące problematyki zapobiegania pożarom i właściwego wykorzystania urządzeń elektrycznych w układach zasilania budynków.

Konferencja ma na celu przybliżenie problematyki niezawodności zasilania gwarantowanego z wyraźnym uwzględnieniem zapobiegania awariom oraz zagrożeniom pożarowym i porażeniowym. Prelegenci, którzy zostali zaproszeni do wygłoszenia referatów, będą prezentować praktyczne podejście do zagadnień.

Tylko do końca października cena specjalna! Dla prenumeratorów „elektro.info” udział w konferencji – 100 zł netto*! Dla pozostałych uczestników 150 zł netto!
* Dotyczy prenumeratorów płatnych

Cena udziału prenumeratorów w konferencji od 1 listopada: 200 zł netto*. Cena regularna bez zniżek: 300 zł netto.
* Dotyczy prenumeratorów płatnych


Cena obejmuje:

10 godzin wykładów

materiały konferencyjne

lunch, kawę, herbatę

rabaty na książki w ksiegarniatechniczna.com.pl

Zagadnienia poruszane podczas konferencji:

1Podstawy teorii pożarów

2Źródła zasilania urządzeń przeciwpożarowych – zasilanie awaryjne i gwarantowane

3Zagrożenie stwarzane przez urządzenia elektryczne w czasie pożaru

4Przeciwpożarowy wyłącznik prądu czy pożarowy wyłącznik bezpieczeństwa

5Zastosowanie zespołów prądotwórczych w układach zasilania budynków

6Zagrożenie stwarzane przez zasilacze UPS oraz zasady ich neutralizacji

7Wykorzystanie zasilaczy UPS w układach zasilania urządzeń elektromedycznych

8Ochrona przeciwporażeniowa w zakresie instalacji zasilania gwarantowanego.

9Certyfikacja wyrobów budowlanych wykorzystywanych w ochronie przeciwpożarowej

10Metodyka projektowania systemu sygnalizacji pożaru

11Oświetlenie awaryjne, a wymagania Państwowej Straży Pożarnej

*Szczegółowy program z podziałem na godziny wystąpień opublikujemy wkrótce

Zagadnienia poruszane podczas ubiegłych edycji

PDF

Paweł Piotrowski

Metodyka zasilania obiektów budowlanych o zwiększonej pewności dostaw energii
PDF

Julian Wiatr

Zasilanie budynków w energię elektryczną w warunkach normalnych a zasilanie w warunkach pożaru
PDF

Mirosław Miegoń

Dobór baterii akumulatorów oraz ich eksploatacja


PDF

Stanisław Czapp

Ocena skuteczności ochrony przeciwporażeniowej


PDF

Maciej Żebrowski

Zagrożenia stwarzane przez układy kompensacji mocy biernej
PDF

Dariusz Zgorzalski

Certyfikacja i dopuszczenia wyrobów budowlanych mających znaczenie dla odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa pożarowego
PDF

Marcin Orzechowski

Wybrane zagrożenia stwarzane przez zasilacze UPS w czasie prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczej
PDF

Mariusz Sarniak

Zastosowanie mikroinstalacji fotowoltaicznych, współpracujących z siecią elektroenergetyczną, w układach zasilania budynków
PDF

Julian Wiatr

Wykorzystanie zespołów prądotwórczych do awaryjnego zasilania elektroenergetycznych linii nn
PDF

Materiał dodatkowy

Uproszczony projekt tymczasowego zasilania osiedla mieszkaniowego z wykorzystaniem mobilnego zespołu prądotwórczego
PDF

Materiał dodatkowy

Detektor AFDD 5SM6. Zabezpieczaj instalację przed iskrzeniem zgodnie z PN-HD 60364-4-42

Poprzednie edycje

I edycja Konferencji Zespoły prądotwórcze oraz zasilacze UPS w układach zasilania budynkówII edycja Konferencji Zespoły prądotwórcze oraz zasilacze UPS w układach zasilania budynkówZasilanie gwarantowane, czyli ciągłość zainteresowania podstawą bezpieczeństwa energetycznego - relacja z III Konferencji Szkoleniowej

Zapisz się na konferencję!

 
Tylko do końca października cena specjalna!
100 zł netto dla prenumeratorów
150 zł netto dla pozostałych uczestników
Od 1 listopada:
200 zł netto dla prenumeratorów
300 zł netto dla pozostałych uczestników
supercena
100
dla prenumeratorów "elektro.info"
 
150
dla pozostałych uczestników
Cena obejmuje:
Wykłady merytoryczne
Materiały konferencyjne
Lunch, dwie przerwy kawowe
Rabaty na książki Grupy Medium w Księgarni Technicznej
 
Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24. Dane będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatnosci www.elektro.info.pl oraz Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018 roku.

Partnerzy

Rynek Instalacyjny

Kontakt

Redakcja miesięcznika elektro.info
ul. Karczewska 18
04-112 Warszawa

Katarzyna Zaręba
tel.: 22 512 60 83
kom.: 501 333 717
faks: 22 810 27 42
e-mail: kzareba@medium.media.pl

Lokalizacja

Centrum Edukacyjno-Kongresowe Politechniki Śląskiej
ul. Konarskiego 18B, 44-100 Gliwice