Konferencja zasilanie „elektro.info”

Home

O KONFERENCJI

W związku z sytuacją epidemiologiczną konferencja techniczno-szkoleniowa organizowana przez redakcję „elektro.info” została przeniesiona na 2021 r.

Będzie poświęcona dwóm problemom: zasilaniu budynków w energię elektryczną w warunkach normalnych i w warunkach pożaru oraz ładowaniu samochodów elektrycznych.
 

Metodyka zasilania budynków w warunkach normalnych, pomimo funkcjonowania szeregu przepisów i norm, często jest źle pojmowana przez projektantów oraz inwestorów. Jeszcze większy problem występuje przy zasilaniu urządzeń wspomagających ewakuację w czasie pożaru.

Osobnym problemem jest ładowanie samochodów elektrycznych. Wbrew pozorom jest ono ściśle związane z zasilaniem budynków w energię elektryczną. Rosnąca liczba samochodów elektrycznych wymaga bowiem rozwiniętej infrastruktury ładowania pojazdów, gwarantującej bezpieczeństwo elektryczne osób z niej korzystających.

Zagadnienia poruszane podczas konferencji:

 1. Zasilanie budynków w energię elektryczną w warunkach normalnych a zasilanie
  w czasie pożaru
 2. Metody Wyznaczania Mocy Szczytowej – metoda współczynników jednoczesności i metody alternatywne (przykłady związane z elektromobilnością)
 3. Wykorzystanie zespołów prądotwórczych do awaryjnego zasilania sieci elektroenergetycznych nn
 4. Wykorzystanie zasilaczy UPS do zasilania budynków zgodnie z najnowszymi normami
 5. Kompensacja mocy biernej przy zasilaniu budynków z sieci elektroenergetycznej oraz zasilaniu z generatora zespołu prądotwórczego
 6. Ładowanie samochodów elektrycznych. Stacje ładowania. Ich potrzeby a możliwości Krajowego Systemu Elektroenergetycznego
 7. Ocena stanu technicznego instalacji oraz urządzeń elektrycznych, w tym instalacji ładowania pojazdów
 8. Wykrywanie zagrożeń pożarowych w instalacjach oraz urządzeniach elektrycznych za pomocą termowizji
 9. Zastosowanie fotowoltaiki w układach zasilania budynków oraz stacji ładowania samochodów elektrycznych
 10. Wymagania techniczno-prawne oraz metodyka projektowania przeciwpożarowego wyłącznika prądu
 11. Zasady wprowadzania do obrotu i stosowania urządzeń przeciwpożarowych
 12. Wymagania stawiane kablom i przewodom wynikające z Rozporządzenia CPR
 13. Zasilanie wentylacji pożarowej. Niedoskonałość normy PN-EN 12101. Metody poprawy niezawodności

*Szczegółowy program z podziałem na godziny wystąpień opublikujemy wkrótce

Cena obejmuje:

250 zł netto dla prenumeratorów „elektro.info”
320 zł netto dla pozostałych uczestników

10 godzin wykładów

Materiały konferencyjne

Lunch, kawę, herbatę

Partnerzy:
  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Grupę MEDIUM Sp. z o.o. Sp.k., ul. Karczewska 18, 04-112 Warszawa, nr KRS: 0000537655 w celu komunikacji związanej z użytkowaniem serwisu www.konferencja.elektro.info.pl.

  Skontaktuj się z nami

  Redakcja elektro.info

  ul. Karczewska 18, 04-112 Warszawa

  W przypadku pytań prosimy o kontakt:

  Joanna Wątor
  jwator@medium.media.pl
  Tel. kom. 534 920 346
  Tel. 22 512 60 74

  Przewiń do góry