IV konferencja szkoleniowa

Zespoły prądotwórcze
i zasilacze UPS

w układach zasilania budynków
w energię elektryczną

30 listopada 2017
Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie

Zapisuję się

Konferencja szkoleniowa Zespoły prądotwórcze oraz zasilacze UPS w układach zasilania budynków

Już po raz kolejny, tym razem 30 listopada 2017 r., w Szkole Głównej Służby Pożarniczej Warszawie, odbędzie się konferencja szkoleniowa „Zespoły prądotwórcze oraz zasilacze UPS w układach zasilania budynków w energię elektryczną”.

Tradycyjnie główny nacisk kładziemy na zagadnienia dotyczące zasilania gwarantowanego oraz układów zasilania budynków, ponieważ umiejętność zapewnienia właściwego funkcjonowania tych instalacji ma niebagatelne znaczenie. Konferencja ma na celu przybliżenie problematyki niezawodności zasilania gwarantowanego z wyraźnym uwzględnieniem zapobiegania awariom oraz istotności zagadnienia. Prelegenci, którzy zostali zaproszeni do wygłoszenia referatów, będą prezentować praktyczne podejście do zagadnień.

Dla pierwszych 30 prenumeratorów* "elektro.info" udział w konferencji – 50 zł!
* Dotyczy prenumeratorów płatnych
Przedłużamy promocję! Przy zgłoszeniu do 27 października 2017 r. - rabat 50%!

Cena udziału prenumeratorów w konferencji po wykorzystaniu promocyjnych wejściówek: 250 zł brutto. Cena regularna bez zniżek: 320 zł brutto


Cena obejmuje:

10 godzin wykładów

materiały konferencyjne

lunch, kawę, herbatę

kupony rabatowe na książki w ksiegarniatechniczna.com.pl

Program konferencji

8:00 - 9:00Rejestracja uczestników

9:00 - 9:30Powitanie gości i otwarcie konferencji. Wręczenie statuetek Verba Docent

9:30 - 12:00I sesja plenarna - prowadzenie: dr inż. Elżbieta Niewiedział

9:30Metodyka zasilania obiektów budowlanych o zwiększonej pewności dostaw energii. - dr hab. inż. Paweł Piotrowski – Politechnika Warszawska

10:15Zasilanie budynków w energię elektryczną w warunkach normalnych a zasilanie w warunkach pożaru - mgr inż. Julian Wiatr

10:45Dobór baterii akumulatorów oraz ich eksploatacja - Mirosław Miegoń

11:15Prawidłowa komunikacja pomiędzy uczestnikami procesu budowlanego Ewa Kosmala - Sustainbility Trainers&Experts, ekspert ds. budownictwa zrównoważonego

11:45 - 12:05Przerwa kawowa

12:05 - 13:35II sesja plenarna - prowadzenie: dr inż. Zbigniew Skibko

12:05Prezentacja firmowa - Andrzej Kuś – Flipo Energia

12:35Ocena ochrony przeciwporażeniowej przez samoczynne wyłączenia w obwodach z przekształtnikami energoelektronicznymi - dr hab. inż. Stanisław Czapp

13:05Zagrożenia stwarzane przez układy kompensacji mocy biernej oraz metodyka ich neutralizacji podczas awaryjnego zasilania obiektów z agregatów prądotwórczych - mgr inż. Maciej Żebrowski, dr inż. Kazimierz Herlender

13:35 - 14:20Przerwa na lunch

14:20 - 17:00III sesja plenarna - prowadzenie: mgr inż. Julian Wiatr

14:20Certyfikacja i dopuszczenia wyrobów budowlanych mających znaczenie dla odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa pożarowego - mgr inż. Dariusz Zgorzalski

14:50Wybrane zagrożenia stwarzane przez zasilacze UPS w czasie prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczej - mgr inż. Marcin Orzechowski

15:20Zastosowanie mikroinstalacji fotowoltaicznych, współpracujących z siecią elektroenergetyczną, w układach zasilania budynków - dr inż. Mariusz Sarniak

15:50 - 16:00Przerwa kawowa

16:00Wykorzystanie zespołów prądotwórczych do awaryjnego zasilania elektroenergetycznych linii nn - mgr inż. Julian Wiatr

16:50Pytania, dyskusja, zakończenie konferencji – redaktor naczelny „elektro.info” - mgr inż. Julian Wiatr

*Program może ulec zmianie

Wybrani prelegenci

Julian Wiatr

mgr inż.
Julian Wiatr

redaktor naczelny "elektro.info"
Paweł Piotrowski

dr hab. inż.
Paweł Piotrowski

Politechnika Warszawska
Mariusz Sarniak

dr inż.
Mariusz Sarniak

Politechnika Warszawska

Poprzednie edycje

I edycja Konferencji Zespoły prądotwórcze oraz zasilacze UPS w układach zasilania budynkówII edycja Konferencji Zespoły prądotwórcze oraz zasilacze UPS w układach zasilania budynkówZasilanie gwarantowane, czyli ciągłość zainteresowania podstawą bezpieczeństwa energetycznego - relacja z III Konferencji Szkoleniowej

Zapisz się na konferencję! Wypełnij formularz

Jesteś prenumeratorem miesięcznika elektro.info? *
Tak        Nie

Liczba zgłaszanych osób *:

* - pola konieczne do wypełnienia

Koszt udziału w konferencji

Dla pierwszych 30 prenumeratorów* "elektro.info" udział w konferencji – 50 zł!
* Dotyczy prenumeratorów płatnych
Przy zgłoszeniu do 27 października 2017 r. - rabat 50%!
supercena
250
dla prenumeratorów "elektro.info"
 
320
dla pozostałych uczestników
Cena obejmuje:
Wykłady merytoryczne
Materiały konferencyjne
Lunch, dwie przerwy kawowe
Kupony rabatowe na zakupy w: Księgarni Technicznej Grupy MEDIUM

Kontakt:

Partnerzy

Szkoła Główna Służby Pożarniczej
Centrum Elektroniki Stosowanej
Delta Energy Systems
Flipo Energia Sp. z o.o.
Legrand Polska Sp. z o.o.

Kontakt

Redakcja miesięcznika elektro.info
ul. Karczewska 18
04-112 Warszawa

Katarzyna Zaręba
tel.: 22 512 60 83
kom.: 501 333 717
faks: 22 810 27 42
e-mail: kzareba@medium.media.pl

Lokalizacja

Szkoła Główna Służby Pożarniczej
ul. Słowackiego 52/54, 01-629 Warszawa