II konferencja szkoleniowa
Zespoły prądotwórcze
i zasilacze UPS

w układach zasilania budynków
w energię elektryczną

21 października 2015

Weź udział

Konferencja szkoleniowa Zespoły prądotwórcze oraz zasilacze UPS w układach zasilania budynków

21 października 2015 roku odbyła się II edycja konferencji pod tytułem Zespoły prądotwórcze oraz zasilacze UPS w układach zasilania budynków zorganizowana przez miesięcznik elektro.info. Wykłady miały miejsce w Centrum Szkoleniowym Adgar Ochota w Warszawie. .

Sprawdź materiały konferencyjne w księgarni technicznej

Spotkanie zgromadziło ponad 100 uczestników, wśród których znaleźli się również wystawcy. Jako pierwszy głos zabrał redaktor naczelny miesięcznika elektro.info mgr inż. Julian Wiatr, który przywitał wszystkich gości oraz wygłosił krótkie przemówienie.

Specjalnym punktem konferencji było wręczenie nagrody VERBA DOCENT, którą otrzymali: dr inż. Wiesława Pabjańczyk, mgr inż. Andrzej Hoły oraz mgr inż. Dariusz Kamiński.

Wzorem ubiegłego roku, panele dyskusyjne składały się z 4 sesji plenarnych. Pierwszą poprowadził dr hab. inż. Paweł Piotrowski. W merytoryczne zagadnienia konferencji wprowadził słuchaczy mgr inż. Julian Wiatr referatem pt. Zastosowanie zespołów prądotwórczych do zasilania obiektów budowlanych w przypadku awarii sieci elektroenergetycznej. Następnie mgr inż. Mirosław Miegoń opowiedział o doborze zasilaczy UPS w układach zasilania budynków. Sesję zakończyło wystąpienie firmy Agregaty Polska.

Po krótkiej przerwie około godziny 12.00 rozpoczęła się II sesja plenarna, której przewodniczył dr inż. Mariusz Sarniak. Uczestnicy konferencji wysłuchali wykładu mgr inż. Marcina Orzechowskiego zatytułowanego Samoczynne załączanie rezerwy – układy zasilania. Następnie Dariusz Kucharski z firmy Inventpower opowiedział o układach zasilania gwarantowanego na bazie urządzeń DRUPS (Diesel Rotary Uninterruptible Power Supply). Kolejnym wystąpieniem zainteresował uczestników dr hab. inż. Paweł Piotrowski prezentując referat dotyczący niezawodności zasilania obiektów data center. Sesję zakończyła prezentacja firmy Elektrobud.

III sesja plenarna została poprowadzona przez dr inż. Waldemara Jaskółowskiego, a rozpoczął ją wykład dr inż. Mariusza Sarniaka dotyczący fotowoltaiki w układach zasilania budynków. Następnie Dariusz Cygankiewicz z firmy Merawex opowiedział o zasilaniu rezerwowym systemów ochrony przeciwpożarowej napięciami - przemiennym 230 V i stałym 24 V.  Baterie akumulatorów stosowanych w zasilaczach UPS oraz warunki ich bezpiecznej eksploatacji były tematem kolejnego wystąpienia mgr inż. Juliana Wiatra. Sesję zakończyło wystąpienie firmowe Pawła Byczyńskiego, które dotyczyło najnowszych systemów zasilania gwarantowanego marki EVER.

Ostatnią, IV sesję plenarną poprowadził mgr inż. Julian Wiatr. Rozpoczął ją mgr inż. Mariusz Mikulski wykładem zatytuowanym: Wykorzystanie przewodów szynowych w układach zasilania awaryjnego i gwarantowanego. Następnie o wymaganiach stawianych pomieszczeniom z zespołami prądotwórczym opowiedział mgr inż. Karol Kuczyński. Ostatni wykład sesji został wygłoszony przez dr inż. Waldemara Jaskółowskiego i dotyczył ochrony przeciwpożarowej zespołów prądotwórczych i zasilaczy UPS.

Redakcja elektro.info dziękuje wszystkim za tak liczny udział w konferencji. Mamy nadzieję, że organizacja oraz wartość merytoryczna wykładów spełniły Państwa oczekiwania.

Obejrzyj galerię zdjęć

Program Zagadnienia merytoryczne poruszane podczas konferencji

8:00-9:00 Rejestracja uczestników
9:00-9:15 Powitanie gości i otwarcie konferencji. Wręczenie nagród VERBA DOCENT.
redaktor naczelny elektro.info mgr inż. Julian Wiatr

I sesja plenarna: prowadzi dr hab. inż. Paweł Piotrowski - 9:15 - 11:45

1Zastosowanie zespołów prądotwórczych do zasilania obiektów budowlanych w przypadku awarii sieci elektroenergetycznej.
mgr inż. Julian Wiatr, redaktor naczelny "elektro.info" - I wykład wprowadzający - 9:15 - 10:15

2Dobór zasilaczy UPS w układach zasilania budynków.
mgr inż. Mirosław Miegoń – II wykład wprowadzający - 10:15 - 11:15

3Wystąpienie firmowe
AGREGATY POLSKA - 11:15 - 11:45

Przerwa kawowa - 11:45 - 12:00

II sesja plenarna: prowadzi dr inż. Mariusz Sarniak - 12:00 - 14:00

4Samoczynne załączanie rezerwy - układy zasilania.
mgr inż. Marcin Orzechowski - 12:00 - 12:30

5Układy zasilania gwarantowanego na bazie urządzeń DRUPS (Diesel Rotary Uninterruptible Power Supply)
Dariusz Kucharski - INVENTPOWER - 12:30 - 13:00

6Niezawodność zasilania obiektów data center.
dr hab. inż. Paweł Piotrowski - Politechnika Warszawska - 13:00 - 13:30

7Wystąpienie firmowe
ELEKTROBUD - 13:30 - 14:00

Przerwa na lunch - 14:00 - 14:40

III sesja plenarna: prowadzi dr inż. Waldemar Jaskółowski - 14:40 - 16:10

8Fotowoltaika w układach zasilania budynków.
dr inż. Mariusz Sarniak Politechnika Warszawska Filia w Płocku - 14:40 - 15:10

9Zasilanie rezerwowe systemów ochrony przeciwpożarowej napięciami - przemiennym 230 V i stałym 24 V
Dariusz Cygankiewicz - MERAWEX - 15:10- 15:40

10Baterie akumulatorów stosowanych w zasilaczach UPS oraz warunki ich bezpiecznej eksploatacji.
mgr inż. Julian Wiatr, redaktor naczelny "elektro.info" – 15:40 - 16:10

11Najnowsze systemy zasilania gwarantowanego marki EVER
mgr inż. Paweł Byczyński – 16:10 - 16:40

Przerwa kawowa - 16:40 - 16:55

IV sesja plenarna: prowadzi mgr inż. Julian Wiatr - 16:55 - 18:25

12Wykorzystanie przewodów szynowych w układach zasilania awaryjnego i gwarantowanego.
mgr inż. Mariusz Mikulski - 16:55 - 17:25

13Wymagania stawiane pomieszczeniom z zespołami prądotwórczym.
mgr inż. Karol Kuczyński – "elektro.info" - 17:25 - 17:55

14Ochrona przeciwpożarowa zespołów prądotwórczych i zasilaczy UPS.
dr inż. Waldemar Jaskółowski SGSP - 17:55 - 18:25

15Dyskusja - 18:25 - 18:45

16Zakończenie konferencji
mgr inż. Julian Wiatr, redaktor naczelny "elektro.info" - 18:45 - 18:55

Prelegenci

Julian Wiatr

mgr inż.
Julian Wiatr

redaktor naczelny "elektro.info"
Waldemar Jaskółowski

dr inż.
Waldemar Jaskółowski

Zakład Spalania i Teorii Pożarów SGSP
Mirosław Miegoń

mgr inż.
Mirosław Miegoń

 
Mariusz Mikulski

mgr inż.
Mariusz Mikulski

 
Paweł Piotrowski

dr hab. inż.
Paweł Piotrowski

Politechnika Warszawska
Mariusz Sarniak

dr inż.
Mariusz Sarniak

Politechnika Warszawska

Poprzednia edycja

I edycja Konferencji Zespoły prądotwórcze oraz zasilacze UPS w układach zasilania budynkówGaleria zdjęć z I edycji Konferencji

Partnerzy

Ever
Agregaty Polska
Centrum Elektroniki Stosowanej CES sp. z o. o.
Eaton Electric
Inventpower Sp. z o.o.
Merawex
MY-SOFT Sp. z o. o.

Kontakt

Redakcja Miesięcznika elektro.info
ul. Karczewska 18
04-112 Warszawa

Katarzyna Zaręba
tel.: 22 512 60 83
kom.: 501 333 717
faks: 22 810 27 42
e-mail: kzareba@medium.media.pl

Lokalizacja

Centrum Szkoleniowe Adgar Ochota
Al. Jerozolimskie 181B
02-222 Warszawa